Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier) już od 200,00 zł.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.gugababy.pl

 

Definicje: 

 1. Sprzedający – Guga Baby Grażyna Frysiak, ul. Nożownicza 42/8, 50-147 Wrocław NIP 8971673504 REGON 022472874

 2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia

 3. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.gugababy.plza pośrednictwem, którego Klient może zakupić od Sprzedającego towary.

 4. Towary – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży

 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.gugababy.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie internetowym www.gugababy.pl, zwaną dalej KLIENTEM, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

 2. Zamówienia składane w sklepie internetowym www.gugababy.pl, realizuje firma Guga Baby Grażyna Frysiak z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Nożownicza 42/8, REGON 022472874, NIP 8971673504,

 3. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli, chyba, że z opisu wynika inaczej.

 4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego

 5. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Przedmiotem transakcji jest sprzedaż towarów znajdujących się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.gugababy.pl

 2. Wszystkie oferowane towary są fabrycznie nowe.

WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT 23 %).

 2. Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

 3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

  - Za pobraniem - zapłata następuje przy odbiorze przesyłki od przewoźnika

  - Szybkie przelewy online - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  - PayPal

  - Karty płatnicze *:

  • Visa

  • Visa Electron

  • MasterCard

  • MasterCard Electronic

  • Maestro

   * W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

    - Przelew bankowy na konto:

    ING Bank Śląski 56 1050 1575 1000 0092 0086 6128

   Guga Baby Grażyna Frysiak

   ul. Nożownicza 42/8

   50-147 Wrocław

   

 1. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 3. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta.

 4. Koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta.

 5. Jeżeli przesyłka budzi obawy o kompletność zawartości (np. posiada uszkodzenia, nacięcia) można odmówić jej odbioru i zgłosić ten fakt kurierowi. Należy uzyskać pisemne potwierdzenie, iż odmowa odbioru nastąpiła w wyniku uszkodzenia przesyłki.

 6. Dostawa następuje w czasie podanym w opisie przedmiotów po otrzymaniu przez Sprzedającego zapłaty (lub informacji o wybraniu opcji za pobraniem). W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy. 

 7. W przypadku wydłużenia czasu wysyłki Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałym fakcie w celu akceptacji zmian lub zrezygnowania z umowy sprzedaży. 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia zamówienia Klient dokonuje:
  1.1. wyboru zamawianych towarów;
  1.2. podaje dane adresowe i kontaktowe oraz adres dostawy;
  1.3. wyboru sposobu płatności;
  1.4. wyboru dostawy.

 2. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną przez 7 dni w tygodniu, realizowane natomiast w dni robocze.

 3. Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę oraz w dni ustawowo wolne od pracy rejestrowane będą pierwszego kolejnego dnia roboczego.

 4. Złożone przez Klienta zamówienia będą realizowane (tj. wysyłane) w terminie wskazanym w opisie przedmiotu (w przypadku rzeczy szytych na zamówienie czas może się wydłużyć, o czym klient będzie każdorazowo informowany) od momentu złożenia zamówienia i pojawienia się wpłaty na naszym koncie. W przypadku płatności online za pośrednictwem systemu "szybkich płatności online", realizacja zamówienia następuje po pozytywnej autoryzacji online. Dokładamy wszelkich starań, aby wysyłka realizowana była możliwie jak najszybciej.

 5. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta, dostępnego na stronie formularza zamówienia.

 6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep  zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

 8. Jeżeli w chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów nie będą dostępne, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – w takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia i natychmiastowy zwrot płatności.

ZWROTY

 1. Z zakupionego w sklepie towaru można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, kierując do sklepu pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kupujący zobowiązany jest do zwrotu nabytego towaru na własny koszt.

 2. Przekroczenie terminu do złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

 3. Zwracany produkt znajdujący się w fabrycznym opakowaniu wraz z formularzem zwrotu i dowodem zakupu, należy odesłać na adres:

  Guga Baby Grażyna Frysiak
  ul. Nożownicza 42/8

  50-147 Wrocław
 4. Zwracany produkt nie może nosić żadnych śladów użycia ani być w jakikolwiek sposób zniszczony. Produkt musi być z oryginalnymi metkami, w oryginalnym opakowaniu.

 5. Sklep gwarantuje Klientowi zwrot uiszczonej ceny produktu (cena produktu plus koszt wysyłki do klienta).

 6. Zwrot należności za zamówienie, wraz z opłatą za przesyłkę, nastąpi na wskazany przez klienta w formularzu zwrotu numer konta, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez nas wypełnionego formularza zwrotu.

 7. Zwrot opłaty za przesyłkę dotyczy sytuacji, gdy zwracane jest zamówienie w całości. Jeśli zwracana jest tylko część zamówienia, a reszta klient zatrzymuje, koszt przesyłki nie jest zwracany.

   

  >>> Formularz zwrotu <<< do pobrania

   

REKLAMACJE  I GWARANCJA

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). 

  Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela. Uszkodzenie przesyłki: jeśli przesyłka budzi obawy o kompletność zawartości (np. posiada uszkodzenia, nacięcia) można odmówić jej odbioru i zgłosić ten fakt kurierowi. Należy uzyskać pisemne potwierdzenie iż odmowa odbioru nastąpiła w wyniku uszkodzenia przesyłki.

 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie i najpóźniej przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową na adres email biuro@gugababy.pl W tytule emaila prosimy podać REKLAMACJA oraz numer zamówienia wraz z dołączonym wypełnionym formularzem REKLAMACJI.  
  (Pobierz formularz reklamacji produktu)

 3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, po jej uznaniu, towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu albo obniży cenę produktu albo też, stosownie do decyzji Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary. W przypadku wymiany produktu na inny, jeżeli cena nowego towaru będzie wyższa od ceny zwracanego - poprosimy o dopłatę różnicy, jeśli cena nowego towaru będzie niższa od ceny zwracanego - zwrócimy różnicę.

 5. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji i zwrotu towaru.

 6. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się produktów, przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przecięcia, itp.).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych klientów jest firma Guga Baby Grażyna Frysiak z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Nożownicza 42/8, REGON 022472874, NIP 8971673504. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ).

 2. Dane osobowe nie są udostępniane osobom niezwiązanym z działalnością sklepu Guga Baby i służą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień Klientów, prowadzenia badań statystycznych,  marketingu bezpośredniego usług i produktów własnych administratora danych,  kontroli jakości usług administratora danych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Informacje o adresie dostawy, kontaktowym numerze telefonu oraz adresie e-mail Klienta udostępniane m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

 3. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich zmiany, poprawiania i kontroli oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz.271) oraz ustawy z dnia 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Wszystkie zdjęcia produktów są własnością firmy Guga Baby zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

 4. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl